Vinäs Fönsterindustri

0250 - 162 40
Meny

Kulturfönster med äkta spröjs

Vinäs Kulturfönster har en mjuk S-profil på trädetaljerna som var vanligt förekommande på fönster under tidigt 1900-tal. De smäckra profilerna på karmar, bågar och spröjs gör att dessa fönster smälter in och smyckar husets fasad oavsett byggnadens tidsålder.

Likt traditionsenliga fönster så tillverkas Vinäs Kulturfönster med kopplade bågar, där det yttre glaset alltid är monterat med kitt. Eventuell spröjs är därmed glasdelande och äkta. På kulturfönster med 1+1 glas, finns även möjlighet att få äkta glasdelande kittad spröjs även i det inre glaset, vilket skapar en mycket ombonad känsla inomhus.

Den nya generationen kulturfönster har 2+1 glas, där innerbågen i stället för enkelglas har dubbel isolerglasruta. Detta ger ett bra isolerat fönster, samtidigt som 2+1-fönstret, tack vare det kittade ytterglaset och med äkta spröjs, förmedlar känsla av både historia och nytänkande.

Det är vanligast att ett kulturfönster öppnas utåt och att de invändiga beslagen är traditionella fönsterhakar, men för hus i stadsmiljö, flervåningshus eller på andra ställen där utåtgående fönster är opraktiska, finns naturligtvis även inåtgående kulturfönster. Inåtgående fönster har, som standard, stängning med dold spanjolett och som regleras med handtag.

Kulturfönsterdörrar

Den mjuka S-profilen på trädetaljerna finns även på våra kulturfönsterdörrar. Äkta spröjs som linjerar med intilliggande fönster ger fasaden harmoni. Fönsterdörrar stängs med dold spanjolett som regleras med handtag. Handtaget reglerar även bromsen i dörrens överkant vilket ger möjlighet att enkelt ställa dörren i önskat vädringsläge. Pardörrar har som standard bekväm öppning med spanjolett även i den passiva dörren. Vinäs Kulturfönsterdörrar finns både som utåtgående och inåtgående.