Vinäs Fönsterindustri

0250 - 162 40
Meny

Vinäs lilla fönsterskola

Att välja fönster som passar till ditt hus kan ibland vara förvirrande bland alla fackuttryck. Vi ska därför här försöka förklara vad som är vad på ett fönster och skillnaderna mellan de olika fönstertyper som vi tillverkar.

KARMEN

Karm är benämningen på den kraftiga ram som sitter fast i väggen och som allt annat på fönstret sitter fast på. Det är karmens yttermått som ska stämma med i hålet i väggen, med avdrag för drevning/ isolering, mellan fönster och vägg. Vid förfrågan eller beställning anges färdigt karm-yttermått i millimeter, eller som standard modulmått. Modulmått är väggens hålmått i jämna decimeter, och där vi gör ett automatiskt avdrag för att ge plats för drevning. Karmdjup är karmens mått från utsida till insida. Alla Vinäs Fönster har karmdjup 115 mm, utom verandafönster som har 71 mm.

LUFT

Karmen kan i sin tur delas upp med stående eller liggande poster / stolpar till flera öppningar, så kallade luft. Antalet luft anger alltså hur många avdelningar som det går att öppna i samma fönster. I Illustrationen här bredvid är alltså ett 4-lufts fönster.

BÅGARNA

Bågar är de ramar med glas som med gångjärn hänger fast vid karmen i respektive luft, och som kan öppnas utåt eller inåt.

KOPPLADE KULTURFÖNSTER/DÖRRAR

kopplade kulturfönster/ fönsterdörrar består bågarna av två sammankopplade delar, ytterbåge respektive innerbåge, och där utförandet kan göras med 2+1 glas eller 1+1 glas.

Kulturfönster 2+1 har innerbågen en dubbel isolerruta där två glasrutor satts samman med distans emellan och förseglats till en enhet.

2+1-fönstrens sammanlagt tre glas ger goda värmeekonomiska och ljuddämpande egenskaper.

Ytterbågen, som har ett enkelglas, kan förses med äkta glasdelande kittad spröjs enligt önskemål.

Kulturfönster 1+1 har enkelglas både i ytterbågen och i innerbågen. Kulturfönster 1+1 kan således förses med äkta spröjs både i den yttre och den inre bågen om så önskas.

Vi tillverkar Kulturfönster/ kulturfönsterdörrar med kopplade bågar i varianterna: Utåtgående 2+1, Utåtgående 1+1, Inåtgående 2+1, Inåtgående 1+1.

VINÄS ISOLERGLAS

Våra isolerglasfönster/ fönsterdörrar har i stället för kopplade bågar en kraftigare båge med plats för en trippel isolerglasruta där tre glasrutor satts samman med distanser emellan till en enhet. Isolerglasfönster kan naturligtvis också förses med spröjs, dock inte äkta. Spröjs på fönster med trippelglas monteras på utsidan av glaset och är löstagbara, vilket är en fördel vid fönstertvätt.

Vi tillverkar isolerglasfönster/ fönsterdörrar i varianterna: 3-glas utåtgående och 3-glas inåtgående.

VINÄS FASTA FÖNSTER

Om man aldrig har behov av att öppna fönster för vädring så kan Vinäs Fasta fönster vara ett alternativ. Fasta fönster har även dessa trippelglas och med löstagbar spröjs.

VINÄS VERANDAFÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR

Vinäs verandafönster/ fönsterdörrar har vi tagit fram för att passa i byggnationer med tunnare väggar såsom uterum, orangerier och verandor. Vinäs verandafönster/ fönsterdörrar har därför en karm som endast kräver 71 millimeter. Designen är lika som våra kopplade kulturfönster och kan förses med äkta spröjs lika övriga fönster på huset. Glasning sker med enkelglas. Därför kan även fasta verandafönster förses med äkta kittad spröjs.